Om oss

Revixit ble etablert på Rødskjær utenfor Harstad i 2021. Selskapets hovedmål er sluttbehandlingsanlegg for kabel og metall samt forskning og utvikling på nye og bedre metoder for gjenbruk av produksjonsavfallet.

«Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens forbruksbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine»

Wikipedia

Etablering av kabelbehandlingsanlegg hadde utspring i ønsket om å bidra i en sirkulær og bærekraftig økonomi samtidig som behov for gode og varige løsninger mangler i vår landsdel. Nærhet til landsdelen, kjennskap til markedet og erfaring med avstander og klimatiske utfordringer gjør oss til en trygg samarbeidspartner for privat og næringsliv. En mer effektiv og samfunnsnyttig behandling av disse fraksjonene, samtidig som man kutter mellomledd i avfallsstrømmen, bidrar til en miljømessig og økonomisk gjenvinningsprosess.

Vårt mål er å gjenvinne alle deler i kabelen. Med forskning, samarbeid og kunnskapsutveksling skal vi finne løsninger. Plast er et stort problem i dagens samfunn og for generasjoner fremover. Ny teknologi med fokus på gjenbruk av ressurser bidrar til å løse mange av utfordringene dagens samfunn lever i.

VISJON

Materialgjenvinning av alle fraksjoner ved bearbeiding til nye råvarer.

MISJON

Benytte eksisterende, eller etablere egen løsning, for videreutvikling av gjenvunnet råvarer på en økonomisk, fremtidsrettet og forsvarlig måte.

MÅL

Bli en foretrukket samarbeidspartner for landsdelen innen gjenvinning av kabel og metaller

VERDIER

Reduserer avfallsstrømmen og bidra i den sirkulære økonomien.