Gjenvinning

Revixit er latin og betyr «om igjen»

Valg av navn er ikke tilfeldig da vår visjon er at alle råvarene fra vår produksjon skal benyttes om igjen.
Tradisjonell behandling av avfall har vært, og til dels er, energigjenvinning. Denne løsningen fører til at mange råvarer som det i dagens samfunn er knapphet på, blir tapt for alltid.

Sirkulær økonomi, kretsløpsøkonomi, er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Dette ønskes oppnådd ved å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum. 

Gjennom forskning og innovasjon skal vi sørge for at alle produkter fra vår produksjon går til gjenvinning og gjenbruk.

Metall fra kabel:

Etter sluttbehandling vil metallet være skilt ut til en så ren fraksjon at det kan gå rett til omsmelting. Metaller er godt egnet til gjenvinning og gjenbruk da det kan smeltes om mange ganger.
Mange metaller er det knapphet på i verden i dag, derfor er det enda viktigere at vi gjenbruker de metallene som allerede finnes tilgengelig.

Plast fra kabel:

En kabel består av ca 40% plast. Plast er en verdifull ressurs, men også ett stort avfallsproblem i dagens samfunn. Plast viser seg dessverre vanskelig å gjenvinne. Utfordring med gjenvinning av plasten er produksjonsmetodene der det benyttes samblanding av mange plasttyper for å skape ett produkt.


Vi har startet forskning i samarbeid med laboratorier i Litauen og Norge for å finne løsninger på plasten fra kabelen. Vi søker å finne egenskapen til de forskjellige typer plast som benyttes i kabler og hvordan den gjenbrukte plasten kan benyttes i produksjon av nye produkter.