HMS

Helse, Miljø og Sikkerhet:

Null skader – Null utslipp

Selskapets drift er regulert med tillatelser og godkjenninger fra Miljødirektoratet, Statsforvalteren og Kommunen.

Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker og aktivt å rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet. Arbeidstilsynet

HELSE:

Revixits bidrag til ansattes helse:

MILJØ:

Revixits bidrag til ytre og indre miljøet:

SIKKERHET:

Revixits bidrag til ansattes og omverdens sikkerhet: