• 5486 tonnes per year
  99.9 % clean materials extracted

  Gjenvinning

  miljøvennlig

  Revixit er latin og betyr «om igjen»

  Valg av navn er ikke tilfeldig da vår visjon er at alle råvarene fra vår produksjon skal benyttes om igjen.

  Tradisjonell behandling av avfall har vært, og til dels er, energigjenvinning. Denne løsningen fører til at mange råvarer som det i dagens samfunn er knapphet på, blir tapt for alltid.

  Ved å gjenbruke materialet reduseres den totale miljøbelastningen fra både produksjon, transport, bruk og avfallshåndtering.

  Ta kontakt

MOTTAK
AV

SJØKABEL

Vi sluttbehandling alle typer fylte kabler og sjøkabler. Kablene blir tømt for olje / fett i ett bedriftsutviklet lukket system som medfører minimal fare for forurensning eller utslipp av farlige stoffer. Når kabel er tømt for olje/fett blir den granulert og plast og metaller separeres til ensartede produkter.

KOBBER KABEL

Vi sluttbehandler alle typer kobber kabel. Under behandling blir fraksjoner som kobber, plast og eventuelle fyllmasser separert fra hverandre med en renhetsgrad på 99,9% på kobber.

ALUMINIUM KABEL

Vi sluttbehandler alle typer aluminiumskabler der vi separerer metallet og plast fra hverandre til rene fraksjoner som igjen kan benyttes til nye produkter.

FORSKNING OG INNOVASJON

Det er et mål for Revixit å kunne gjenvinne på en klimanøytral og effektiv måte, dette kommer også våre kunder og samarbeidspartnere til gode.
Forskning og innovasjon er viktig for å finne gode løsninger på gjenbruk av produksjonsmateriale. Bedriften har derfor samarbeid med flere forskningsbedrifter i søken etter å finne de beste løsninger.
For å oppnå en størst mulig grad av klimanøytralitet vil det i løpet av 2021 etableres solcelleanlegg på vår fabrikkbygning for produksjon av egen strøm.

TA KONTAKT

1

KONTAKT OSS

Ring, send oss en mail eller benytt kontaktskjema. Vi er tilgjengelig alle dager i uken.

Tove Albrigtsen
Daglig leder
+47 952 94 584
tove@revixit.no

Algirdas Žilinskas
Gründer

2

LEVER DIREKTE ELLER BESTILL HENTING

Fleksibel mulighet for levering. Levere direkte til oss på Rødskjærvn. 25, ca 2 mil sør for Harstad. Eller bestill henting etter avtalt tid. Vi bistår også med pakkeutstyr og lagerbeholdere for dine kabler ved behov.

3

DOKUMENTASJON OG OPPGJØR

Kablene blir sortert og veid over godkjent vekt. Kjøpsnota utstedes som dokumentasjon for mottak og oppgjør oversendes raskt.